Είστε εδώ: περιεχόμεναΑνάπτυξη ιστοσελίδωνΛαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του χρήστη: Μια σύνοψη θεμάτων σχεδιασμού [προσβάσιμων ιστοσελίδων] (WebAIM)

Λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του χρήστη: Μια σύνοψη θεμάτων σχεδιασμού [προσβάσιμων ιστοσελίδων] (WebAIM)

Κατηγορία: Ανάπτυξη ιστοσελίδων
Ενημέρωση: 18 Αυγούστου 2008

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί μετάφραση από την αγγλική γλώσσα του άρθρου: WebAIM - Considering the User Perspective: A Summary of Design Issues.

Περιεχόμενα

 1. Τύφλωση
 2. Αχρωματοψία
 3. Χαμηλή όραση
 4. Κώφωση
 5. Κινητικές αναπηρίες
 6. Γνωστικές αναπηρίες

Τύφλωση

Προκλήσεις Λύσεις
Εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά δεν είναι χρήσιμα
 • Παρέχετε περιγραφές κειμένου στο στοιχείο alt και, αν είναι απαραίτητο, ευρύτερες εξηγήσεις (είτε στην ίδια σελίδα ή με έναν σύνδεσμο σε άλλη σελίδα).
Οι χρήστες συχνά ακούνε τις ιστοσελίδες
 • Δημιουργήστε συνδέσμους, που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακάμψουν μενού πλοήγησης, μεγάλες λίστες στοιχείων, τέχνη ASCII και άλλα, που ίσως είναι δύσκολο ή κουραστικό να ακουστούν.
Οι χρήστες συχνά μεταπηδούν από σύνδεσμο σε σύνδεσμο χρησιμοποιώντας το πλήκρο Tab
 • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσμοι έχουν νόημα και χωρίς το γύρω περιεχόμενο (το κλίκ εδώ είναι προβληματικό).
Οι χρήστες γενικώς δεν χρησιμοποιούν ποντίκι
 • Μην γράφετε scripts, που απαιτούν την χρήση του ποντικιού. Παρέχετε εναλλακτικές λύσεις πληκτρολογίου (π.χ. χρήση onFocus αντί onMouseover).
Ίσως είναι δύσκολο για τους χρήστες να καταλάβουν που βρίσκονται όταν ακούνε περιεχόμενα κελιών πινάκων δεδομένων
 • Παρέχετε κεφαλίδες στηλών και γραμμών (<th>) σε πίνακες δεδομένων.
 • Αποφύγετε, αν είναι δυνατόν, συζευγμένες γραμμές ή στήλες σε πίνακες δεδομένων.
Περίπλοκοι πίνακες δεδομένων και γραφικά, που συνήθως ερμηνεύονται οπτικά, δεν είναι χρήσιμα
 • Παρέχετε περιλήψεις ή/και περιγραφές κειμένου, κατά προτίμηση στην ίδια σελίδα, ή σύνδεσμο σε άλλη σελίδα σαν εναλλακτική λύση.
Οι χρήστες δεν μπορούν να δούν όλα τα πλαίσια (frames) μαζί. Πρέπει να γίνει πρόσβαση σε καθένα χωριστά, κάτι που οδηγεί σε αποπροσανατολισμό
 • Μην χρησιμοποιείτε πλαίσια (frames), εκτός κι αν είστε αναγκασμένοι να το κάνετε. Αν τα χρησιμοποιήσετε, παρέχετε τίτλους πλαισίων, που εκφράζουν τον σκοπό τους (π.χ. πλαίσιο πλοήγησης, κυρίως πλαίσιο).
Τα χρώματα δεν είναι χρήσιμα
 • Μην βασίζεστε μόνο σε χρώμα για να υποδηλώσετε σημασία.
Οι χρήστες αναμένουν ότι οι σύνδεσμοι θα τους οδηγήσουν κάπου
 • Μην γράφετε scripts με συνδέσμους, που δεν έχουν πραγματικούς προορισμούς συνδεδεμένους με αυτούς (π.χ. href="javascript: function(this)").
Οι αναγνώστες οθόνης διαβάζουν το περιεχόμενο με την πραγματική σειρά, που εμφανίζεται στον κώδικα
 • Εξασφαλίστε, ότι οι περίπλοκοι σχεδιασμοί μέσω CSS ή πινάκων διαβάζονται σωστά οπτικά και στον κώδικα.
Τα άτομα δεν μπορούν να δούν τα γεγονότα στα βίντεο
 • Παρέχετε ακουστικές περιγραφές γεγονότων σε βίντεο, που δεν μπορούν να ερμηνευθούν μόνο από ηχητικό περιεχόμενο (π.χ. έχετε έναν αφηγητή να περιγράφει τις σκηνές σε βίντεο, στις οποίες δεν υπάρχει διάλογος).

Αχρωματοψία

Προκλήσεις Λύσεις
Τα χρώματα με παρόμοια αντίθεση είναι συχνά δυσδιάκριτα
 • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αντίθεση.
 • Μην χρησιμοποιείτε μόνο χρώμα για να υποδηλώσετε σημασία (προσθέστε στο χρώμα κείμενο, για παράδειγμα).

Χαμηλή όραση

Προκλήσεις Λύσεις
Οι χρήστες συχνά χρησιμοποιούν μεγεθυντές οθόνης
 • Για να μειωθεί το μέγεθος της οριζόντιας κύλισης (horizontal scrolling), χρησιμοποιείτε σχετικές και όχι απόλυτες μονάδες (π.χ. χρησιμοποιείτε ποσοστά αντί για pixels για πλάτη πινάκων).
Το κείμενο σε γραφικά δεν μεγενθύνεται χωρίς ειδικό λογισμικό και φαίνεται αλλοιωμένο όταν μεγενθύνεται
 • Περιορίστε ή εξαλείψτε το κείμενο σε γραφικά.
 • Κάντε χρήση του anti-aliasing για να κάνετε το κείμενο ευανάγνωστο.

Κώφωση

Προκλήσεις Λύσεις
Ο ήχος δεν είναι χρήσιμος
 • Παρέχετε κείμενα απομαγνητοφώνησης για αρχεία ήχου.
 • Παρέχετε συγχρονισμένους υπότιτλους για αρχεία βίντεο.

Κινητικές αναπηρίες

Προκλήσεις Λύσεις
Οι χρήστες ίσως δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το ποντίκι
 • Βεβαιωθείτε, ότι όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες από το πληκτρολόγιο (δοκιμάστε να μεταπηδήσετε από σύνδεσμο σε σύνδεσμο με το πλήκτο Tab).
 • Βεβαιωθείτε ότι η σειρά μεταπήδησης είναι λογική.
Οι χρήστες μπορεί να καταπονηθούν όταν χρησιμοποιούν puff-and-sip ή παρόμοιες τεχνολογίες προσαρμογής
 • Παρέχετε έναν τρόπο υπερπήδησης μεγάλων λιστών υπεράριθμων συνδέσμων ή άλλου εκτενούς περιεχομένου.
Οι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιούν λογισμικό φωνητικής ενεργοποίησης
 • Το λογισμικό φωνητικής ενεργοποίησης δεν μπορεί γενικώς να αναπαράγει την κίνηση του ποντικιού τόσο αποτελεσματικά όσο την χρήση του πληκτολογίου, για αυτό βεβαιωθείτε, ότι όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες από το πληκτρολόγιο.

Γνωστικές αναπηρίες

Προκλήσεις Λύσεις
Οι χρήστες ίσως έρθουν σε σύγχυση με περίπλοκους τρόπους εμφάνισης ή ασυνεπή συστήματα πλοήγησης
 • Απλοποιήστε την εμφάνιση, όσο το δυνατό περισσότερο.
 • Κάντε τα συστήματα πλοήγησης, όσο το δυνατό πιο συνεπή.
Οι χρήστες ίσως δυσκολεύονται να επικεντρώσουν την προσοχή τους ή να κατανοήσουν εκτενή τμήματα κειμένου
 • Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, συγκεντρώστε πληροφορίες κειμένου υπό λογικές κεφαλίδες.
 • Ταξινομήστε τις πληροφορίες σε βολικά κομμάτια.
Μία μέθοδος καταχώρησης μπορεί να μην είναι επαρκής
 • Όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, εμπλουτίστε το κείμενο με εικόνογραφήσεις ή άλλα μέσα και αντιστρόφως.

Περισσότερα για το θέμα

Giorgos προγραμματιστής και σχεδιαστής ιστοσελίδων
Δείτε τα στοιχεία και τα άρθρα του παραπάνω συντάκτη (6)

Στείλτε το σχόλιό σας1 · Eπιστροφή στην κορυφή ↑
1 Τα σχόλια δημοσιεύονται με χρονική καθυστέρηση και σε περιορισμένο αριθμό

ρυθμίσεις προσβασιμότητας

περίληψη

Άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως τύφλωση, αχρωματοψία, χαμηλή όραση, κώφωση, κινητικές και γνωστικές αναπηρίες, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Το άρθρο αυτό αποτελεί μεταφραση από τα αγγλικά του αντίστοιχου άρθρου της WebAIM και περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων προκλήσεων προσβασιμότητας των ανθρώπων αυτών στο διαδίκτυο και των αντίστοιχων λύσεών τους από την μεριά των σχεδιαστών ιστοσελίδων.

συναφή κείμενα

προτεινόμενα άρθρα

γράψτε και εσείς

Δημοσιεύστε την άποψή σας και κάντε την γνωστή μέσω του microo.net


RSS (Τι είναι το RSS;)

κατηγορίες

συντάκτες

copyright

Το microo.net διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του δικτυακού αυτού τόπου. © 2008 - 2022 microo.net
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους χρήσης του microo.net.

Μεταδεδομένα αυτής της ιστοσελίδας: http://microo.net/rdfmeta.php?userperspective