Είστε εδώ: περιεχόμεναmicroo.netΌροι χρήσης του microo.net

Όροι χρήσης του microo.net

Κατηγορία: microo.net
Ενημέρωση: 1 Ιουνίου 2008

Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Παρακαλώ διαβάστε τους προσεκτικά. Η περιήγηση και παραμονή σας στις σελίδες του microo.net σημαίνει αυτόματα ότι έχετε λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσης σελίδας και αποδέχεστε πλήρως όσα γράφονται σε αυτή.

1. Γενικά

Παρακαλούμε να εγκατελείψετε τον δικτυακό αυτό τόπο, έαν δεν αποδέχεστε τους όρους χρήσης του microo.net, που είναι υποχρεωτικοί για όλους τους επισκέπτες/χρήστες.

Οι επισκέπτες/χρήστες του microo.net οφείλουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών του microo.net και την εισαγωγή στοιχείων και πληροφοριών, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς νομοθεσίας και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας καθώς και να απέχουν από κάθε παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.

2. Λειτουργίες δικτύου

Οι διαχειρίστές του microo.net καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να λειτουργούν σωστά, με ασφάλεια, και να έχουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα, χωρίς καμία εγγύηση αδιάκοπης λειτουργίας. Ο δικτυακός μας τόπος, δεν φέρει ευθύνη, και δεν υποχρεούται στην αποκατάσταση πάσης φύσεως ζημιάς, που τυχόν θα υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του από αμέλεια ή τεχνικά προβλήματα.

3. Εξωτερικοί σύνδεσμοι (links)

Το περιεχόμενο του δικτυακού αυτού τόπου περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται από τους διαχειριστές του microo.net. Οι σύνδεσμοι αυτοί έχουν ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα και το microo.net δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, στις οποίες οι σύνδεσμοι αυτοί οδηγούν. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενό των εξωτερικών συνδέσμων φέρουν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες και συντάκτες τους, σε περίπτωση που αυτό παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ευρωπαϊκή ή Διεθνή νομοθεσία και δεοντολογία.

4. Κείμενα επισκεπτών/χρηστών

Το κυρίως περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελείται από κείμενα ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό, που έχουν αποσταλεί από επισκέπτες/χρήστες του microo.net. Οι διαχειριστές του microo.net αναλαμβάνουν τις τεχνικές λεπτομέρειες για την προβολή του υλικού αυτού στον δικτυακό τόπο και δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται από τους επισκέπτες/χρήστες. Το περιεχόμενο αυτό εκφέρει την προσωπική γνώμη των συντακτών του. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προτροπή για οποιαδήποτε ενέργεια, ούτε και πρέπει να θεωρείται έγκυρη πηγή πληροφόρησης.

Οι επισκέπτες/χρήστες - συντάκτες του δικτυακού μας τόπου, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου:

  1. που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
  2. που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
  3. προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
  4. που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών.

Οι διαχειριστές του microo.net πραγματοποιούν έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί η μή ύπαρξη χυδαιολογιών, υβρεολογίου, ανάρμοστου ή ασχέτου περιεχομένου. Ο έλεγχος αυτός όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αποδοχή των περιεχομένων από το microo.net, ακόμα και μετά από τη δημοσίευσή τους, ούτε αποδοχή ευθύνης σε περίπτωση ποινικής δίωξης λόγω του περιεχομένου αυτού.

Ο επισκέπτης/χρήστης, που θα δημοσιεύσει κείμενα ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό στο δικτυακό μας τόπο, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης – συντάκτης του περιεχομένου αυτού. Σε περίπτωση που ασκηθεί κατά των διαχειριστών του microo.net οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη δικαστική αξίωση, λόγω παράβασης του νόμου από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει, με δικά του έξοδα, σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία του ζητηθεί. Σε περίπτωση δε, που λόγω της νομικής αυτής διαδικασίας, οι διαχειριστές του microo.net υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης, ο επισκέπτης/χρήστης - συντάκτης αυτός οφείλει να τους αποζημιώσει πλήρως.

Ο επισκέπτης/χρήστης – συντάκτης πρέπει να αποστέλνει στους διαχειριστές του microo.net προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες επικοινωνίας μαζί του, που θα ζητά ο δικτυακός μας τόπος, και σε περίπτωση αλλαγής τους, εχει υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά. Ο επισκέπτης/χρήστης – συντάκτης του δικτυακού μας τόπου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση ψευδών ή λανθασμένων στοιχείων.

Αν ο δικτυακός μας τόπος πληροφορηθεί για περιεχόμενο, που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση:

  • να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο
  • να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του microo.net διέπεται από τους όρους της παρούσας σελίδας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαικού Δικαίου.

Το microo.net συλλέγει στατιστικές πληροφορίες, κατά την περιήγηση ενός επισκέπτη στις σελίδες του, με σκοπό την εξαγωγή έγκυρων στατιστικών συμπερασμάτων, όσον αφορά τον αριθμό τον επισκεπτών του και ης αναγνωσιμότητας των σελίδων του. Οι πληροφορίες αυτές δεν αφορούν, σε καμία περίπτωση, στα προσωπικά δεδομένα μεμονωμένων επισκεπτών.

Τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών - συντακτών των δημοσιεύσεων του δικτυακού αυτού τόπου θα παραμείνουν εμπιστευτικά και υπόκεινται στο νόμο περί διατήρησης βάσης δεδομένων προσωπικών στοιχείων. Δεν δίδονται ούτε εμφανίζονται σε κανέναν φορέα ή πρόσωπο, με εξαίρεση αν κριθεί απαραίτητο από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο δικτυακός μας τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση της μη περαιτέρω κοινοποίησης των στοιχείων αυτών, για οποιοδήποτε εμπορικό, διαφημιστικό, επικοινωνιακό ή άλλο σκοπό.

6. Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser), κατά την πλοήγησή στο διαδίκτυο.

Ο δικτυακός αυτός τόπος χρησιμοποιεί cookies σε ορισμένες περιπτώσεις κυρίως για την αποθήκευση διαφόρων επιλογών του επισκέπτη/χρήστη, όσον αφορά στην εμφάνιση της ιστοσελίδας. Τα cookies αυτά δεν αποθηκεύουν, σε καμία περίπτωση, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη ούτε θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων για την συμπεριφορά του στο διαδίκτυο ή κάθε άλλη παράνομη ενέργεια. Εάν ό επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί cookies μέσω του δικτυακού τόπου αυτού, μπόρεί να τα διαγράψει και να επενεργοποιήσει την λήψη τους, μέσω του φυλλομετρητή ιστοσελίδων, που χρησιμοποιεί.

7. Διακοπή / τροποποίηση χρήσης

Οι διαχειριστές του microo.net διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ή να τροποποιήσουν την συνολική λειτουργία του, ή κάποιες από τις υπηρεσίες του, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

Οι διαχειριστές του microo.net διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν από τον δικτυακό τόπο όσες δημοσιεύσεις κρίνουν ότι τα περιεχόμενά τους παραβιάζουν τη νομοθεσία ή αυτούς τους όρους χρήσης.

8. Πνευματικά δικαιώματα

Το πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του microo.net είναι προϊόν, του οποίου τα πνευματικά διακαιώματα διατηρούν οι διαχειριστές του δικτυακού αυτού τόπου. Το σύνολο του περιεχομένου του microo.net όπως κείμενα, εικόνες και γραφικά, video, ήχοι και πληροφορίες, που δεν εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου απαγορεύεται η μερική ή ολική εκμετάλλευσή του χωρίς την άδεια των διαχειριστών του microo.net.

Οι επισκέπτες/χρήστες - συντάκτες των διαφόρων περιεχομένων, που δημοσιεύονται στο microo.net, διατηρούν τα πλήρη πνευματικά δικαιώματά των περιεχομένων αυτών. Η αναφορά στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων αυτών από άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπεται μόνο αν αναφέρεται ως πηγή προέλευσής της πληροφορίας το microo.net.

9. Τελικές διατάξεις

Οι διαχειριστές του microo.net διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου της παρούσης σελίδας, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Αν οποιοσδήποτε όρος ή τμήμα της παρούσης σελίδας κριθεί αντίθετος προς το νόμο, παύει άμμεσα να ισχύει, χωρίς όμως να ακυρώνει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τη λειτουργία και την χρήση του δικτυακού μας τόπου θα επιλύεται σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο, και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Βερολίνου.

Eπιστροφή στην κορυφή ↑

ρυθμίσεις προσβασιμότητας

περίληψη

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε του όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του microo.net

προτεινόμενα άρθρα

γράψτε και εσείς

Δημοσιεύστε την άποψή σας και κάντε την γνωστή μέσω του microo.net


RSS (Τι είναι το RSS;)

κατηγορίες

συντάκτες

copyright

Το microo.net διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του δικτυακού αυτού τόπου. © 2008 - 2022 microo.net
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους χρήσης του microo.net.

Μεταδεδομένα αυτής της ιστοσελίδας: http://microo.net/rdfmeta.php?terms