Είστε εδώ: περιεχόμεναΑνάπτυξη ιστοσελίδωνΒελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης (SEO)

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης (SEO)

Κατηγορία: Ανάπτυξη ιστοσελίδων
Ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2008

Περιεχόμενα

 1. Πρόλογος
 2. Μηχανές αναζήτησης
 3. Ο όρος βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης
  1. Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα
 4. Βασικές προϋποθέσεις
  1. Σύνδεσμοι από ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο
  2. Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης
 5. Θετικοί παράγοντες
  1. Ποιοτικό, χρήσιμο για τους επισκέπτες περιεχόμενο
  2. Έγκυρος πηγαίος κώδικας και δομή υψηλής προσβασιμότητας
  3. Λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενο
  4. Κατάλληλοι τίτλοι σελίδων
  5. Κατάλληλη χρήση κεφαλίδων
  6. Πλήρης εσωτερική σύνδεση των σελίδων
  7. Λογική, έγκυρη χρήση των μεταδεδομένων
  8. Συνάφεια μεταξύ των στοιχείων της ιστοσελίδας
  9. Σύνδεσμοι προς άλλες σχετικές ιστοσελίδες
  10. Ηλικία του περιεχομένου
 6. Αρνητικοί παράγοντες
  1. Αποκλεισμός των μηχανών αναζήτησης
  2. Αναπαραγωγή ήδη υπάρχων περιεχομένου
  3. Υπερβολική χρήση λέξεων-κλειδιών
  4. Παραπλανητικές τεχνικές δημιουργίας συνδέσμων
  5. Παραπλανητικές τεχνικές σχεδιασμού
 7. Επίλογος
 8. Περισσότερα για το θέμα
 9. Σημείωση του συγγραφέα

Πρόλογος

Ο ακριβής αριθμός εγγράφων του παγκόσμιου ιστού δεν είναι γνωστός. Οι μηχανές αναζήτησης ισχυρίζονται ότι έχουν σαρώσει και αναλύσει δισεκατομμύρια διευθύνσεις ιστοσελίδων μέχρι σήμερα, οι οποίες καθημερινά αυξάνονται με απίστευτα ταχύ ρυθμό. Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να βρεί λοιπον την θέση της μέσα σε ένα χάος πληροφοριών του διαδικτύου, αν θέλει να ξεχωρίσει, να διαβαστεί και τελικά να επιτύχει τον στόχο, για τον οποίο δημιουργήθηκε. Μια και οι μηχανές αναζήτησης έχουν αναλάβει το έργο της αποκατάστασης του δικτυακού χάους, οι διαχειριστές ιστοσελίδων οφείλουν να γνωριζουν τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των μηχανών και να προσαρμόσουν τις σελίδες τους πάνω στις προτιμήσεις αυτές. Μία επίπονη αλλά και σίγουρα εφικτή διαδικασία.

Μηχανές αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης είναι εξειδικευμένα προγράμματα που επιτρέπουν την εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο, με βάση τα κριτήρια αναζήτησης που θέτει κάποιος χρήστης. Τα προγράμματα αυτά συνεχώς σαρώνουν τα αρχεία του διαδικτύου, συλλέγουν πληροφορίες για αυτά και δημιουργούν εκτενείς βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας την εύρεση ενός αρχείου/ιστοσελίδας, ανάλογα με την εκάστοτε λέξη ή την φράση που ενδιαφέρει τον χρήστη. Οι μηχανές αναζήτησης δημιουργούν, λοιπόν, αυτόματα ένα εσωτερικό ευρετήριο με πληροφορίες για το περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστου (μεταδεδομένα), επεξεργάζονται με διάφορους αλγόριθμους τον όρο αναζήτησης του χρήστη, συσχετίζοντας τον με το εσωτερικό τους ευρετήριο και τελικά παρέχουν μία λίστα με συνδέσμους σε διαδικτυακό περιεχόμενο, που η εσωτερική τους επεξεργασία κρίνει σκόπιμο/χρήσιμο.

Στο διαδίκτυο σήμερα υπάρχουν διάφορες μηχανές αναζήτησης, που συνήθως παρέχουν τις υπηρεσίες αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών ελεύθερα στους χρήστες τους. Οικονομικά στηρίζονται οι μηχανές αναζήτησης κυρίως μέσω της διαφήμισης, αφού επιτρέπουν την (συνήθως οπτικά διαφοροποιημένη) προβολή στα αποτελέσματα αναζήτησης συνδέσμων, σχετικών μεν με τον όρο αναζήτησης, οι οποίοι όμως δεν προκύπτουν από τους βασικούς (οργανικούς) αλγόριθους αναζήτησης αλλά καθορίζονται μέσω πληρωμής από τον εκάστοτε διαφημιζόμενο.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στις μηχανές αναζήτησης σήμερα είναι η χρήση διαφορετικών εσωτερικών αλγορίθμων επεξεργασίας των όρων αναζήτησης και συσχετισμού τους με το ευρετήριο της κάθε μηχανής. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.

Ο όρος βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης

Το περιεχόμενο, που δημοσιεύεται στον παγκόσμιο ιστό, έχει, τις περισσότερες περιπτώσεις, σαν στόχο να βρεθεί, να διαβαστεί και να γίνει, όσο το δυνατόν, πιο γνωστό. Για εμπορικούς δικτυακούς τόπους, που προσφέρουν προιόντα ή υπηρεσίες με χρέωση ή αντιπροσωπεύουν εταιρίες κάθε μορφής, είναι κρίσιμης σημασίας το περιεχόμενό τους να γίνει δημοφιλές στο διαδίκτυο, ώστε μέσω της υψηλής επισκεψιμότητας να αυξηθούν αντίστοιχα και οι πωλήσεις. Εκτός από τους κλασικούς τρόπους διαφήμισης, π.χ. μέσω εντύπων, ραδιοτηλεοπτικών μέσων η μετάδοσης από στόμα σε στόμα, αλλά και πιο σύγχρονων, μέσω ηλεκτρονικής καμπάνιας σε άλλες ιστοσελίδες ή διαφημιστικών προβολών σε μηχανές αναζήτησης κ.α., ένας δικτυακός τόπος πρέπει να επωφεληθεί των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης για να γίνει πραγματικά γνωστός. Τα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης δεν είναι μόνο χωρίς κόστος για την εκάστοτε ιστοσελίδα αλλά χρησιμοποιούνται και από μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, έτσι ώστε οι δικτυακοί τόποι, που εμφανίζονται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης, να έχουν τεράστια (οικονομική) επιτυχία. Και εδώ μπαίνει ο όρος βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimization ή SEO στην αγγλική ορολογία).

Ο όρος βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες ή επεμβάσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε, με την χρήση διάφορων σχετικών όρων αναζήτησης, να εμφανίζεται με όσο το δυνατό καλύτερη κατάταξη στην λίστα των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης. Είναι, με άλλα λόγια, η διαδικασία προσέγγισης/εκπλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης (εσωτερικών αλγορίθμων) των μηχανών αναζήτησης για ένα συγκεκριμένο όρο, με στόχο την ευνοϊκότερη προβολή στα αποτελέσματα και κατ' επέκταση την αύξηση της επισκεψιμότητας μίας ιστοσελιδας.

Δεν υπάρχουν μαγικά φίλτρα

Η βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης δεν είναι καθόλου έυκολη διαδικασία, μια και οι εσωτερικοί αλγόριθμοι επεξεργασίας των όρων αναζήτησης όχι μόνο δεν είναι γνωστοί αλλά και μεταβάλλονται/εξελίσσονται συνεχώς. Επίσης, η κάθε μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί τους δικούς εσωτερικους αλγόριθμους, κάτι που κάνει την προσπάθεια βελτιστοποίησης ακόμα πιο επίπονη. Για τους λόγους αυτούς, γίνεται σαφές, ότι δεν υπαρχουν μαγικά φίλτρα για μία εγγυημένη υψηλή κατάταξη μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, αν και πολλές εταιρίες βελτιστοποίησης διαφημίζουν το αντίθετο παραπλανώντας τους πελάτες τους.

Παρόλα αυτά, μέσω τόσο των συμβουλών που παρέχουν οι ίδιες οι μηχανές όσο και των μακροχρόνιων εμπειριών των διαχειριστών δικτυακών τόπων, όσον αφορά την κατάταξή τους στα αποτελέσματα, είναι δυνατόν να βγούν κάποια γενικά συμπεράσματα και κανόνες για την ποιοτική βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης. Κάποια από τα συμπεράσματα αυτά είναι σίγουρα εμπειρικά και μάλιστα, ορισμένες φορές, αμφιλεγόμενης σημασίας. Στο άρθρο αυτό γίνεται μία προσπάθεια συνοπτικής αναφοράς των βασικότερων συμπερασμάτων αυτών, βασισμένη στις προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες του συγγραφέα, χωρίς φυσικά να διεκδικείται το αλάθητο ή να δίνεται εγγύηση για την τελική σημασία τους στον τομέα βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης.

Βασικές προϋποθέσεις

Για να έχει νόημα η βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης πρέπει καταρχήν η ιστοσελίδα να γίνει γνωστή στις μηχανές αναζήτησης, ώστε να καταχωρηθεί στο εσωτερικό ευρετήριό τους. Για να συμβεί αυτό αρκεί, τις περισσότερες φορές, ένας και μόνο σύνδεσμος κειμένου (text link) από μία άλλη καταχωρημένη ιστοσελίδα. Οι μηχανές αναζήτησης διαθέτουν ειδικά προγράμματα ανίχνευσης (robots ή crawlers ή spiders), τα οποία συνεχώς ακολουθούν συνδέσμους και σαρώνουν αυτόματα το περιεχόμενό τους.

Οι σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες έχουν εξαιρετική σημασία και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την εύρεση της ιστοσελίδας από της μηχανές αναζήτησης αλλά και από τους χρήστες του διαδικτύου, μια και οι δύο μπορούν να ακολουθήσουν τους συνδέσμους αυτούς. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό, οι σύνδεσμοι αυτοί να προέρχονται από ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο, αφού ένας σύνδεσμος σε άσχετο περιεχόμενο δεν έχει και πολύ νόημα για τον χρήστη του διαδικτύου. Ακριβώς σε αυτό βασίζονται και οι μηχανές αναζήτησης, οι οποίες έχουν γίνει αρκετά έξυπνες, ώστε να αναγνωρίζουν τους συνδέσμους από σχετικό περιεχόμενο και να αγνοούν εκείνους από άσχετο. Κάποιες μηχανές αναζήτησης έχουν δημιουργήσει ειδικούς αλγόριθμους (όπως για παράδειγμα το Google PageRank), οι οποίοι αξιολογούν το πόσο σημαντική είναι μία ιστοσελίδα, ανάλογα με τους συνδέσμους που υπάρχουν σε αυτήν από άλλες σχετικές ιστοσελίδες.

Πολλοί σύνδεσμοι από άλλες ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο έχουν σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αυτόματη καταχώρηση μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης αλλά και την ταυτόχρονη αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, που αποτελει και τον κύριο στόχο. Η στρατηγική συστηματικής δημιουργίας συνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες πρέπει είναι βασική προτεραιότητα για κάθε διαχειριστή δικτυακού τόπου, αλλά η ανάλυση του πολύπλευρου αυτού θέματος σε αυτό το σημείο θα έβγαζε το άρθρο αυτό εκτός θέματος. Μια καλή αρχή είναι σίγουρα η χωρίς χρέωση καταχώρηση της ιστοσελιδας σε θεματικούς καταλόγους (directories), όπως το Open Directory Project ή η δημιουργία και ο εμπλουτισμός σχετικών με την ιστοσελίδα θεμάτων στην online εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια με αναφορά/σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα για περαιτέρω ενημέρωση.

Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης

Σε περίπτωση που μία νέα ιστοσελίδα δεν έχει την δυνατότητα δημιουργίας συνδέσμων από άλλες ιστοσελίδες προς αυτήν, τότε αρκεί συνήθως η καταχώρησή της στις κύριες μηχανές αναζήτησης μέσω της φόρμας καταχώρησης των ίδιων των μηχανών. Πρακτικές και υπηρεσίες του τύπου καταχώρηση τις ιστοσελίδας σας σε 10.000 μηχανές αναζήτησης ανήκουν στο παρελθόν και δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα. Για παράδειγμα, σελίδες καταχώρησης των βασικών μηχανών αναζήτησης είναι:

Χρήση των εργαλείων για διαχειριστές ιστοσελίδων (webmasters)

Οι κύριες μηχανές αναζήτησης παρέχουν πλέον την δυνατότητα στους διαχειριστές ιστοσελίδων όχι μόνο να καταχωρούν αλλά και να διαχειρίζονται την καταχώρηση των ιστοσελίδων τους μέσω κάποιων εργαλείων που συνήθως βρίσκονται online και απαιτούν την εγγραφή του διαχειριστή. Τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στην μηχανή αναζήτησης και τον διαχειριστή, όσον αφορά την ιστοσελίδα και σίγουρα ευνοούν την κατάταξή της στο εσωτερικό ευρετήριο της κάθε μηχανής. Ας σημειωθεί, ότι αν και τα εργαλεία αυτά αναφέρονται στην ενότητα Βασικές προϋποθέσεις, η χρήση τους είναι σίγουρα προαιρετική και δεν έχει άμεσες συνέπειες στην εύρεση μίας ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης. Τα εργαλεία για διαχειριστές ιστοσελίδων των βασικών μηχανών αναζήτησης είναι:

Θετικοί παράγοντες

Παρακάτω θα αναφερθούν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας γενικότερα και για τις μηχανές αναζήτησης ειδικότερα.

Ποιοτικό, χρήσιμο για τους επισκέπτες περιεχόμενο

Οι ιστοσελίδες και τα περιεχόμενά τους πρέπει να δημιουργούνται για ανθρώπους-χρήστες και όχι για μηχανές αναζήτησης. Το ποιοτικό, χρήσιμο για τον επισκέπτη περιεχόμενο (γενικου ή ειδικού ενδιαφέροντος) αποτελεί τον προφανέστερο παράγοντα βελτιστοποίησης μίας ιστοσελίδας, που δυστυχώς συχνά αγνοείται. Κανείς δεν αναζητεί ούτε επισκέπτεται κάτι που δεν είναι χρήσιμο και αντίστοιχα οι μηχανές αναζήτησης πλέον όχι μόνο δεν παρουσιάζουν ευχάριστα στα αποτελέσματα τους οτιδήποτε δεν είναι χρήσιμο για τον (άνθρωπο-) χρήστη τους αλλά και δύσκολα εξαπατώνται στον σημείο αυτό. Χωρίς χρήσιμο περιεχόμενο μία ιστοσελιδα δεν έχει μακροπρόθεσμα καμία ελπίδα υψηλής καταχώρησης στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, κι ας χρησιμοποιήσουν οι διαχειριστές της όλα τα τεχνάσματα του κόσμου!

Έγκυρος πηγαίος κώδικας και δομή υψηλής προσβασιμότητας

Η βάση κάθε ιστοσελίδας σήμερα είναι ακομα η περιγραφική γλώσσα HTML. Αυτή αναγνωρίζουν οι φυλλομετρητές και από αυτήν παίρνουν οι μηχανές αναζήτησης τις πληροφορίες για το περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας. Μοντέρνες τεχνικές όπως Javascript, DHTML, Ajax, Flash κ.λ.π. όπως και οι εικόνες προσδίδουν σε μία ιστοσελίδα ειδικά εφέ και μπορούν να βελτιώσουν τόσο την εμφάνισή της όσο και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Δυστυχώς το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών δεν μπορεί να διαβαστεί ακόμα πλήρως από τις μηχανές αναζήτησης, οπότε η εφαρμογή τους πρέπει να περιορίζεται σε μέρη τις ιστοσελίδας που δεν είναι άμεσα απαραίτητα για την πλοήγηση και την προβολή του κυρίως περιεχομένου. Το κυρίως περιεχόμενο μίας ιστοσελίδας πρέπει να παρέχεται σε μορφή HTML. Αποφύγετε λοιπόν την δημιουργία ιστοσελίδων, για παράδειγμα, αποκλειστικά μέσω Flash, όσο όμορφες κι αν είναι αυτές. Οι μηχανές αναζήτησης δεν μπορούν ακόμα να τις δούν.

Αφού λοιπόν η HTML είναι απαραίτητη, προσπαθήστε να την εφαρμόζετε σωστά με βάση διεθνών προτύπων και κάντε πάντα έλεγχο αν ο κώδικας πραγματικά συμμορφώνεται με τα πρότυπα αυτά και είναι έγκυρος. Χρησιμοποιείτε τα πολυάριθμα στοιχεία της HTML για να προσδώσετε σημασία (semantic), διαχωρίσετε τα περιεχόμενα από την σχεδίαση μέσω CSS και εφαρμόστε τις αρχές προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες [δείτε: Εισαγωγή στην προσβασιμότητα στο διαδίκτυο (WebAIM)]. Μία ιστοσελίδα προσβάσιμη σε ανθρώπους με αναπηρίες είναι σίγουρα προσβάσιμη και στις μηχανές αναζήτησης.

Λέξεις-κλειδιά στο περιεχόμενο

Οι όροι αναζήτησης (λέξεις-κλειδιά), με τους οποίους επιθυμείτε να βρεθεί η ιστοσελίδα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, πρέπει φυσικά να υπάρχουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η δημιουργία ποιοτικού, χρήσιμου περιεχομένου έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη χρήση των απαραίτητων λέξεων-κλειδιών στον κορμό του κυρίως κειμένου της σελίδας, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Παρόλα αυτά, κάντε ανάλυση των συχνών όρων αναζήτησης των χρηστών, χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους γραφής για έναν όρο ή συνώνυμους όρους κατά την συγγραφή και ελεγξτε την πυκνότητα των λέξεων-κλειδιών (keyword density) των κειμένων σας. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε κατάλληλες λέξεις κλειδιά στον τίτλο, τις κεφαλίδες, στο όνομα του δικτυακού τόπου (domain name), στην διεύθυνση URL και στα στοιχεία εναλλακτικού κειμένου (alt) και τίτλου (title) εικόνων (image), περιορίζοντας τον αριθμό τους τόσο ώστε η ιστοσελίδα να παραμένει εύχρηστη και ευχάριστη για τον επισκέπτη.

Η όσο το δυνατόν συχνότερη χρήση των λέξεων κλειδιών στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας ή σε διάφορες σελίδες ενός δικτυακού τόπου δεν αποτελεί φυσικά δόγμα και έχει μόνο νόημα εάν δεν γίνεται κουραστική για τον άνθρωπο-αναγνώστη. Αποφύγετε την αδόκιμη επανάληψη ορισμένων μόνο λέξεων ή φράσεων απλά και μόνο για να ικανοποιήσετε τις μηχανές αναζήτησης, έχοντας πάντα στο μυαλό σας ότι οι ιστοσελίδες δημιουργούνται για ανθρώπους και όχι για μηχανές. Οι λέξεις-κλειδιά δεν είναι ανάγκη να εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες ενός ιστοτόπου αλλά κυρίως εκεί που έχουν νόημα για τον άνθρωπο-επισκέπτη.

Κατάλληλοι τίτλοι σελίδων

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην βελτιστοποίηση των τίτλων των ιστοσελίδων, δηλαδή του στοιχείου της <title> της HTML. Οι τίτλοι ιστοσελίδων:

 • είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας χρήστης, μόλις φορτώσει την ιστοσελίδα
 • εμφανίζονται έντονα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης
 • έχουν προφανώς εξέχουσα σημασία για τις μηχανές αναζήτησης

Χρησιμοποιείτε περιγραφικούς τίτλους, που περιέχουν τις βασικές λέξεις-κλειδιά, που αφορουν στο συγκεκριμένο περιεχόμενο, σε μορφή φράσης και όχι απλής αναφοράς όρων. Το μέγεθος του τίτλου δεν πρέπει να είναι υπερβολικά μεγάλο. Κάθε σελίδα ενός δικτυακού τόπου πρέπει να έχει ένα και μοναδικό τίτλο. Η χρήση ομοίων τίτλων σε πολλές σελίδες μπορεί να βλαψει σοβαρά την προσπάθεια βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης.

Κατάλληλη χρήση κεφαλίδων

Οι κεφαλίδες, μέσω των στοιχείων <h1>,<h2>...<h6> της HTML, συμβάλλουν σημαντικά στην βελτίωση της δομής μίας ιστοσελίδας, κάνοντας το περιεχόμενό της πιο σαφές και πίο εύχρηστο για τους επισκέπτες. Το περιεχόμενο το κεφαλίδων φαίνεται να έχει ιδιαίτερο βάρος στην αξιολόγηση της ιστοσελίδας από τις μηχανές αναζήτησης.

Πλήρης εσωτερική σύνδεση των σελίδων

Οι σελίδες ενός δικτυακού τόπου πρέπει να είναι πλήρως συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η σημασία μίας συγκεκριμένης σελίδας για τις μηχανές αναζήτησης μπορεί να προκύψει και από τον αριθμό και την αρχιτεκτονική των συνδέσμων που δέχεται από άλλες εσωτερικές σελίδες του δικτυακού τόπου. Μια πλήρως συνδεδεμένη σελίδα είναι για τις μηχανές (αλλά και για τους ανθρώπους) σημαντικότερη από μια άλλη απομονωμένη. Κατά την δημιουργία εσωτερικών συνδέσεων στον δικτυακό σας τόπο, μπορείτε να θυμάστε τον παρακάτω εμπειρικό κανόνα: Κάθε σελίδα δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τρία κλίκ από οποιαδήποτε άλλη σελίδα, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής. Βασική προϋποθέση για το παραπανω είναι η χρήση συνδέσμων κειμένου (και όχι π.χ. μέσω Javascript) με το κατάλληλο περιγραφικό κείμενο.

Λογική, έγκυρη χρήση των μεταδεδομένων

Τα μεταδεδομένα είναι πληροφοριακά δεδομένα για άλλα δεδομένα. Στην γλώσσα HTML υπάρχουν στοιχεία <meta>, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας σε μία μηχανή (αναζήτησης). Λόγω τις εκτεταμένης ασυνεπούς χρήσης των μεταδεδομένων τα προηγούμενα χρόνια από πολλούς δημιουργούς ιστοσελίδων, οι μηχανές αναζήτησης τείνουν να μην τα λαμβάνουν υπόψη, με αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό οι δημιουργοί ιστοσελίδων είτε να τα αγνοούν, θεωρώντας τα άχρηστα ή να μην τα χρησιμοποιούν σκοπίμως, θεωρώντας τα επικίνδυνα για την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

Κι όμως τα μεταδεδομένα μπορούν να είναι πολυ χρήσιμα για τις μηχανές αναζήτησης, άν έχουν δημιουργηθεί για να περιγράψουν το πραγματικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η συνεχής εξέλιξη των αλγορίθμων ελέγχου των μηχανών αναζήτησης σε συνδυασμό με την πιθανή μελλοντική στροφή του διαδικτύου στην σημασιολογία (semantic web, Web 3.0) θα μετατρέψουν τα λογικά, έγκυρα μεταδεδομένα σε βασικό εργαλείο του νέου παγκόσμιου ιστού. Οι μηχανές αναζήτησης όχι μόνο δεν θα τιμωρούν αλλά θα επιβραβέβουν την χρήση τους.

Συνάφεια μεταξύ των στοιχείων της ιστοσελίδας

Η βελτιστοποίηση μίας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης μπορεί να επιτευχθεί στο σύνολό της μόνο αν τα επιμέρους στοιχεία της παρουσιάζουν συνάφεια μεταξύ τους. Ο τίτλος, οι κεφαλίδες, το κυρίως περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα της σελίδας πρέπει να έχουν άμεση, λογική σχέση μεταξύ τους, ειδάλλως οδηγούν σε σύγχυση τόσο τους χρήστες όσο και τις μηχανές αναζήτησης.

Όχι μόνο οι σύνδεσμοι από αλλά και αυτοί προς άλλες σχετικές ιστοσελίδες αποτελούν βασικό παράγοντα βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης, κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό. Οι μηχανές αναζήτησης φαίνεται ότι αξιολογούν τόσο τον αριθμό όσο και την ποιότητα των συνδέσμων μίας σελίδας προς σελίδες άλλων δικτυακών τόπων με σχετικό, χρήσιμο περιεχόμενο. Η κατάλληλη δημιουργία συνδέσμων μπορεί λοιπόν να συμβάλλει θετικά στην βελτιστοποίηση ειδικά νέων ιστοσελίδων.

Ηλικία του περιεχομένου

Οι μηχανές αναζήτησης μάλλον αναλύουν και την ηλικία μίας ιστοσελίδας καθώς και των συνδέσμων προς αυτή, δηλαδή λαμβάνουν υπόψη τον χρόνο, κατά τον οποίο ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο. Με βάση αυτόν τον σίγουρα αμφιλεγόμενο παράγοντα, οι μηχανές τείνουν να θεωρούν παλιότερα περιεχόμενα σαν πιο ασφαλή και χρήσιμα, κάτι που σίγουρα δεν ισχύει όλες τις φορές. Όπως και να 'χουν τα πράγματα, προσπαθείτε να διατηρείτε σταθερή την διεύθυνση URL οποιασδήποτε σελίδας δημοσιεύετε στον παγκόσμιο ιστό.

Αρνητικοί παράγοντες

Παρακάτω θα βρείτε κάποιους παράγοντες, οι οποίοι, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, μπορούν να συμβάλλουν αρνητικά στην προσπαθεια βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης.

Αποκλεισμός των μηχανών αναζήτησης

Είναι απολύτως λογικό, ότι ο αποκλεισμός των μηχανών αναζήτησης από μία ιστοσελίδα έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται αυτή στα αποτελέσματα των μηχανών. Ο αποκλεισμός των μηχανών γίνεται πολλές φορές σκόπιμα, π.χ. με την χρήση κατάλληλων εντολών στο αρχείο robots.txt, όταν μία ιστοσελίδα δεν πρέπει να γίνει γνωστή στο κοινό μέσω των μηχανών. Άλλες φορές όμως ο αποκλεισμός των μηχανών αναζήτησης γίνεται κατά λάθος, π.χ. εξαιτίας:

 • συχνών προβλημάτων και υπερφόρτωσης του διακομιστή (server) της ιστοσελίδας
 • μη υπαρκτών ιστοστοσελίδων, αλλαγών στην διεύθυνση URL ή λανθασμένων συνδέσμων
 • χρήσης περιεχομένου σε πολυμέσα, εικόνες ή μέσω ειδικών τεχνικών, χωρίς αντίστοιχο εναλλακτικό κείμενο
 • λάθος ή ξεχασμένων εντολών στο αρχείο robots.txt
 • χρήσης ορισμένων προωθήσεων URL
 • περιορισμών μεσω noindex / nofollow

Αναπαραγωγή ήδη υπάρχων περιεχομένου

Η αντιγραφή και η αναδημοσίευση του ίδιου ή πολύ παρομοίου περιεχομένου άλλων ιστοσελίδων, το οποίο έχει ήδη καταχωρηθεί στις μηχανές αναζήτησης, σίγουρα δεν κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη πρακτική από τις μηχανές και σε πολλές περιπτώσεις το μεταγενέστερο περιεχόμενο δεν εμφανίζεται καν στα αποτελέσματα.

Υπερβολική χρήση λέξεων-κλειδιών

Όπως αναφέρεται παραπάνω, η τοποθέτηση λέξεων/κλειδιών σε μία ιστοσελίδα και στα μεταδεδομένα της πρέπει να γίνεται συστηματικά και χωρίς υπερβολές καθώς και να αντικατοπτρίζει το πραγματικό περιεχόμενο/στόχο της σελίδας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι μηχανές μπορεί να τιμωρήσουν τον δικτυακό τόπο, αποκλείοντάς τον από τα αποτελέσματά τους (Keyword Spamming).

Διάφορες τεχνικές, που περιγράφονται με τον αγγλικό όρο Link Spamming, είναι για παράδειγμα:

 • αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και σχόλια σε καταλόγους, ιστολόγια και βιβλία επισκεπτών
 • υπερβολική χρήση αμοιβαίων συνδέσμων (reciprocal linking)
 • σύνδεσμοι από ιστοσελίδες με εντελώς άσχετο περιεχόμενο και στόχο
 • μη ομαλή αναλογία συνδέσμων/κειμένου

Παραπλανητικές τεχνικές σχεδιασμού

Οι μηχανές αναζήτησης ανακαλύπτουν ολοένα και πιο αποτελεσματικά τεχνικές όπως το Cloaking, με την βοήθεια των οποίων π.χ. παρουσιάζεται στους crawlers των μηχανών μία σελίδα HTML, γεμάτη με λέξεις-κλειδιά, ενώ οι χρήστες βλεπουν κάτι διαφορετικό με την χρήση Javascript ή Flash. Τέτοιες και άλλες τεχνικές, οπως οι προωθήσεις μέσω Javascript ή η κατασκευή πολλών επιμέρων σελιδων, η καθεμία από τις οποίες έχει βελτιστοποιηθεί για έναν όρο αναζήτησης και τελικά οδηγεί στην κύρια ιστοσελίδα (Doorway pages) οδηγούν μόνο βραχυπρόθεσμα σε επιτυχία. Οι μηχανές αναζήτησης, τις περισσότερες φορές, τις αναγνωρίζουν τελικά, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο αποκλεισμού του δικτυακού τόπου από το ευρετήριό τους.

Επίλογος

Οι μηχανές αναζήτησης έχουν πλέον γίνει αρκετά εξειδικευμένα και περίπλοκα προγράμματα, τα οποία μέσω της ταυτόχρονης ανάλυσης ενός μεγαλου πληθους παραγόντων για μία ιστοσελίδα, δύσκολα μπορουν να εξαπατηθούν, όπως τις πρώτες μέρες του διαδικτύου. Οι χρήστες τους έχουν πλέον μεγάλες απαιτήσεις, όσον αφορά στην ποιότητα των αποτελεσμάτων που προσφέρουν, με αποτέλεσμα και οι μηχανές να έχουν ανάλογες απαιτήσεις από τους δημιουργούς ιστοσελίδων.

Οι παραπάνω παράγοντες βελτιστοποίησης ιστοσελίδων για τις μηχανές αναζήτησης, θετικοί ή αρνητικοί, δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουν αντίκτυπο στην κατάταξη των αποτελεσμάτων άμεσα. Εκείνοι, που επιθυμούν την πραγματική επιτυχία των ιστοσελίδων τους στο διαδίκτυο, έχουν υπομονή και σχεδιάζουν την στρατηγική βελτιστοποίησης των σελίδων τους μακροπρόθεσμα. Κυρίως όμως σχεδιάζουν ιστοσελίδες για τους επισκέπτες τους και όχι για τις μηχανές αναζήτησης. Γιατί έχουν καταλάβει, ότι η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης είναι στην πραγματικότητα βελτιστοποίηση για ανθρώπους-χρήστες.

Περισσότερα για το θέμα

Σημείωση του συγγραφέα

Giorgos προγραμματιστής και σχεδιαστής ιστοσελίδων
Δείτε τα στοιχεία και τα άρθρα του παραπάνω συντάκτη (6)

Στείλτε το σχόλιό σας1 · Eπιστροφή στην κορυφή ↑
1 Τα σχόλια δημοσιεύονται με χρονική καθυστέρηση και σε περιορισμένο αριθμό

ρυθμίσεις προσβασιμότητας

περίληψη

Το εκτενές αυτό άρθρο παρουσιάζει διάφορους παραγοντες, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στην κατάταξη μίας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

συναφή κείμενα

προτεινόμενα άρθρα

γράψτε και εσείς

Δημοσιεύστε την άποψή σας και κάντε την γνωστή μέσω του microo.net


RSS (Τι είναι το RSS;)

κατηγορίες

συντάκτες

copyright

Το microo.net διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του δικτυακού αυτού τόπου. © 2008 - 2022 microo.net
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους χρήσης του microo.net.

Μεταδεδομένα αυτής της ιστοσελίδας: http://microo.net/rdfmeta.php?seo