Είστε εδώ: περιεχόμεναmicroo.netΠροσβασιμότητα (web accessibility)

Προσβασιμότητα (web accessibility)

Κατηγορία: microo.net
Ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2008

Τα άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή γνωστικές ανεπάρκειες όπως και οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα τεχνικών εμποδίων ως προς την δυνατότητά τους να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σαν αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά δεν είναι συχνά σε θέση να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες που απαιτούν, με κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Οι προκλήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα του διαδικτύου μπορούν εν μέρει να επιλυθούν μέσω της εφαρμογής ορισμένων κανόνων κατά τον σχεδιασμό των ιστοσελίδων, όσον αφορά στην διάταξη και την δομή τους.

Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας του microo.net

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του microo.net λάβαμε σοβαρά υπόψη το θέμα της προσβασιμότητας του δικτυακού τόπου. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε παρακάτω ενδεικτικά τα μέτρα που έχουν παρθεί, ώστε όλοι οι χρήστες του microo.net, ιδιαίτερα αυτοί με ειδικές ανάγκες, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα με όσο το δυνατό λιγότερους περιορισμούς. Γνωρίζουμε ότι η δυσκολη αυτή προσπάθειά μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, εάν πέσει στην αντίληψή σας το οτιδήποτε, που περιορίζει την προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα.

Άνετη προσαρμογή της εμφάνισης στις απαιτήσεις του χρήστη

Σε κάθε σελίδα του microo.net θα βρείτε μία περιοχή, όπου έχετε την δυνατότητα να προσαρμόσετε άνετα διάφορα στοιχεία της προεπιλεγμένης εμφάνισης της ιστοσελίδας, ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις ανάγκες σας. Οι παρακάτω επιλογές προσφέρονται αυτή την στιγμή:

  • Αλλαγή της βασικής εμφάνισης: επιλογή ενός σχεδιασμού υψηλής αντίθεσης (ασπρόμαυρη εμφάνιση), με μαύρη γραμματοσειρά σε άσπρο φόντο.
  • Αλλαγή της στοίχισης: επιλογή ενός σχεδιασμού με κατάταξη των κυρίων τμημάτων της σελίδας σε μία στήλη (μονόστηλη).
  • Αλλαγή της γραμματοσειράς: επιλογή μιας διαφορετικής γραμματοσειράς για το κυρίως περιεχόμενο από μία προκαθορισμένη λίστα διαφόρων γραμματοσειρών. Για την επιτυχή εφαρμογή της προσαρμογής είναι φυσικά απαραίτητο να είναι ήδη εγκατεστημένη η συγκεκριμένη γραμματοσειρά στο σύστημά σας.
  • Αλλαγή του μεγέθους: επιλογή ενός μεγαλύτερου ή μικρότερου του προκαθορισμένου μεγέθους για το κείμενο της ιστοσελίδας. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος, που επιτρέπει να παράλληλη προσαρμογή των λοιπών στοιχείων της ιστοσελίδας (εκτός των φωτογραφιών) στο αντίστοιχο μέγεθος χώρίς να καταστραφεί η βασική δομή. Η μεγέθυνση και η σμίκρυνση μπορεί να επαναληφθεί αρκετές φορές, μέχρι βρεθεί το επιθυμητό μέγεθος.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, ένω υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης επαναφοράς της κάθε ρύθμισης στην προκαθορισμένη επιλογή (προεπιλογή).

Η επιλογή των παραπάνω ρυθμίσεων δεν απαιτεί την ενεργοποίηση του javascript στον φυλλομετρητή (web browser) σας. Βασική προϋπόθεση είναι η αποδοχή cookies από τον φυλλομετρητή, έτσι ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή σας (και μόνο αυτή η πληροφορία!) στο σύστημά σας και να είναι διαθέσιμη, όταν θα επιστρέψετε στην ιστοσελίδα.

Βοηθητικοί σύνδεσμοι παράκαμψης περιεχομένου

Στην αρχή κάθε σελίδας του microo.net υπάρχουν κάποιοι κρυφοί σύνδεσμοι, οι οποίοι επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη της εκάστοτε σελίδας χωρίς να είναι απραίτητη η πλοήγηση από προηγούμενα στοιχεία της. Οι σύνδεσμοι αυτοί ενεργοποιούνται με την επαναλαμβανόμενη χρήση του πλήκτρου Tab αμέσως μετά το φόρτωμα της ιστοσελίδας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε χρήστες, που χρησιμοποιούν μόνο το πληκτρολόγιο για την πλοήγησή τους στον δικτυακό μας τόπο.

Ανάπτυξη και εφαρμογή προσβάσιμου πηγαίου κώδικα

Κατά την ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα του δικτυακού τόπου προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τα διεθνή πρότυπα, που καθορίζονται από τις Web Content Accessibility Guidelines του W3C. Πριν από την δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου ελέγχουμε την πρακτική εφαρμογή των προτύπων αυτών, μέσω αυτοματοποιημένων εσωτερικών διαδικασιών, ώστε να περιορίσουμε την πιθανότητα λάθους στο ελάχιστο. Ο πηγαίος κώδικας του microo.net επιθυμούμε να παράγει περιεχόμενο εύκολα αντιληπτό και κατανοητό, έυχρηστο και ανθεκτικό σε μεγάλο εύρος τεχνολογιών.

Στείλτε το σχόλιό σας1 · Eπιστροφή στην κορυφή ↑
1 Τα σχόλια δημοσιεύονται με χρονική καθυστέρηση και σε περιορισμένο αριθμό

ρυθμίσεις προσβασιμότητας

περίληψη

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε διάφορες πληροφορίες, όσον αφορά σε θέματα προσβασιμότητας (accessibility) του microo.net

συναφή κείμενα

προτεινόμενα άρθρα

γράψτε και εσείς

Δημοσιεύστε την άποψή σας και κάντε την γνωστή μέσω του microo.net


RSS (Τι είναι το RSS;)

κατηγορίες

συντάκτες

copyright

Το microo.net διατηρεί τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα του σχεδιασμού του δικτυακού αυτού τόπου. © 2008 - 2022 microo.net
Παρακαλώ διαβάστε τους όρους χρήσης του microo.net.

Μεταδεδομένα αυτής της ιστοσελίδας: http://microo.net/rdfmeta.php?accessibility